6 เมษายน 2562 ‘จิสด้า’ เผยภาพถ่ายดาวเทียมจุดความร้อนภาคเหนือลดลงแล้ว

ที่มา: https://www.prachachat.net/general/news-312342

นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอต พบว่าหลายจังหวัดภาคเหนือจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น และยังคงทรงตัวในจำนวนใกล้เคียงกับเมื่อวันก่อน ส่งผลให้ภาพถ่ายจากดาวเทียมพบหมอกควันปกคลุมบริเวณดังกล่าวมากกว่าจังหวัดอื่น ส่วนจุดความร้อนในหลายจังหวัดภาคเหนือนั้นจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาพรวมคลี่คลายลงค่อนข้างมากแล้ว บางจังหวัดมีจุดความร้อนเป็นศูนย์ เช่นจังหวัดลำพูน จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่